سکته مغزی.خشکی مفاصل.راهکارها

وضعیت دهی مناسب از جهت حفظ شکل صحیح بدن و جلوگیری از بروز عوارضی چون زخم بستر یا فشاری، دفورمیتی یا خشکی مفصل، افتادگی پا و مشکلات تنفسی و ریوی بسیار اهمیت دارد . وضیت دهی مناسب در بیمارانی که قادر به راه رفتن یا نشستن نیستند و قرار است مدتی طولانی در بستر بمانند باید حداقل هر دو ساعتیکبار انجام شود.برجستگی های استخوانی محل اصلی بروز زخم های فشاری هستند و در بیماران لاغر یا سالخورده که معمولا تحلیل عضلانی دارند این نقاط برجسته تر هستند و احتمال بروز زخم در انها بیشتر استر بستر بمانند باید حداقل هر دو ساعتیکبار انجام شود.برجستگی های استخوانی محل اصلی بروز زخم های فشاری هستند و در بیماران لاغر یا سالخورده که معمولا تحلیل عضلانی دارند این نقاط برجسته تر هستند و احتمال بروز زخم در انها بیشتر است

انجام مراحل این مقاله، به شما کمک میکند بروز عوارض دفورمیتی یا خشکی مفاصل در افراد دچار سکته مغزی را تا 80% کاهش دهید.

وضعیت دهی مناسب از جهت حفظ شکل صحیح بدن و جلوگیری از بروز عوارضی چون زخم بستر یا فشاری، بدشکلی یا خشکی مفصل، افتادگی پا و مشکلات تنفسی و ریوی بسیار اهمیت دارد . وضیت دهی مناسب در بیمارانی که قادر به راه رفتن یا نشستن نیستند و قرار است مدتی طولانی در بستر بمانند باید حداقل هر دو ساعت یکبار انجام شود.برجستگی های استخوانی محل اصلی بروز زخم های فشاری هستند و در بیماران لاغر یا سالخورده که معمولا تحلیل عضلانی دارند این نقاط برجسته تر هستند و احتمال بروز زخم در آنها بیشتر است.

در بیماران شدید بستری در ICU مانند: سکته مغزی (stroke)، نارسایی قلبی، ریوی و کلیوی، خیلی چاق و بیماران در بستر قطع نخاع (SCI)، بعد از جراحی سنگین، تغییر وضعیت بسیار مهم است!

وسایل موردنیاز برای وضعیت دهی بیماران سکته مغزی

برای تنظیم وضعیت مناسب از وسایل مختلفی از جمله بالشت و کوسن، پتو، حوله و پایه یا تخته ای برای پا (footboard) به اشکال زیر می توان استفاده کرد.با قرار دادن بالشت می توانیم از جابجایی تنه بیمار جلوگیری کنیم یا با قرار دادن آن بین پاها باعث کاهش فشار بین زانوها و قوزک مچ پای بیمار شد. همچنین از بالش می توان برای بالا قراردادن اندام ها برای وضعیت مناسب و آویزان نشدن اندام یا کاهش تورم بهره برد.

هنگام خوابیدن افراد در سه حالت خوابیده به پهلوی مبتلا به سکته،خوابیده به پهلوی سالم و خوابیده به پشت (طاقباز) قرار می گیرند.در ادامه، مواردی که در هر کدام از این وضعیت ها بایستی در فرد دچار سکته مغزی مورد توجه قرار بگیرد، ذکر شده است.

هنگام خوابیدن افراد در سه حالت خوابیده به پهلوی مبتلا،خوابیده به پهلوی سالم و خوابیده به پشت (طاقباز) قرار می گیرند.در ادامه، مواردی که در هر کدام از این وضعیت ها بایستی در فرد دچار سکته مغزی مورد توجه قرار بگیرد، ذکر شده است.
https://yararehab.com/cva

خوابیدن به پهلوی مبتلا سکته مغزی

یکی از وضعیت هایی که موقع خوابیدن به فرد دچار سکته مغزی توصیه می شود خوابیدن به سمت مبتلا است سر روی بالش در وضعیت راحت قرار گیرد و کمی به طرف پایین خم شود.

 • بازوی سمت مبتلا از بدن فاصله گیرد( زاویه 90 بین بازو و تنه)و کف دست رو به سقف باشد. توجه شود که دست سالم جلو تر از دست مبتلا قرار نگیرد.
 • تنه( ناحیه بین سر و پا ) سمت سالم کمی به سمت عقب بچرخد. بهتر است کتف سمت مبتلا،کمی به سمت جلو کشیده شود.
 • ران سمت مبتلا در امتداد تنه و زانو کمی در وضعیت خمیده قرار گیرد.ران و زانوی سمت سالم در وضعیت خمیده روی بالش جلوتر از پای مبتلا قرار گیرد.
یکی از وضعیت هایی که موقع خوابیدن به فرد دچار سکته مغزی توصیه می شود خوابیدن به سمت مبتلا است سر روی بالش در وضعیت راحت قرار گیرد و کمی به طرف پایین خم شود.
یکی از دیگر از این وضعیت ها خوابیدن به پهلو می باشد که شامل مراحل بالا می باشد.

خوابیدن به پهلوی سمت سالم بیمار سکته مغزی

یکی از دیگر از این وضعیت ها خوابیدن به سمت سالم می باشد که شامل مراحل زیر می باشد

 • سر روی بالش در وضعیت راحت قرار بگیرد
 • دست سمت مبتلا با آرنج صاف، روی بالش در جلوی بدن قرار گیرد.
 • پای مبتلا با ران و زانوی صاف در امتداد تنه روی بالش قرار گیرد توجه شود که مچ پا هم روی بالش بوده و به سمت پایین نیفتاد.
 • ران و زانوی سالم در وضعیت خمیده جلوی بدن قرار گیرد.
یکی از وضعیت هایی که موقع خوابیدن به فرد دچار سکته مغزی توصیه می شود خوابیدن به سمت مبتلا است سر روی بالش در وضعیت راحت قرار گیرد و کمی به طرف پایین خم شود.
یکی از دیگر از این وضعیت ها خوابیدن به سمت سالم می باشد که شامل مراحل بالا می باشد.

خوابیدن به پشت (طاق باز)

90 % مبتلایان به سکته مغزی به این حالت میخوابند که مناسب نمی باشد!

 • توصیه می شود فرد مبتلا به سکته مغزی تا حد ممکن در این وضعیت قرار نگیرد مگر موقعی که خوابیدن به پهلو برای فرد سخت و ناخوشایند است و یا زمانی که لازم است برای جلوگیری از زخم بستر فرد مدتی به صورت طاق باز بخوابد.
 • بالش زیر سر زیاد بزرگ و بلند نباشد تا تنه به جلو خم نشود و بهتر است سر در امتداد تنه و در خط وسط قرار گیرد.
 • یک بالش زیر کتف و یک بالش زیر لگن سمت مبتلا قرار گیرد بالش زیر لگن زیاد بلند نباشد تا زیر زانو قرار نگیرد.
 • دست سمت مبتلا با آرنج صاف روی بالش قرار گیرد و کف دست رو به سقف باشد.
توصیه می شود فرد مبتلا به سکته مغزی تا حد ممکن در این وضعیت قرار نگیرد مگر موقعی که خوابیدن به پهلو برای فرد سخت و ناخوشایند است و یا زمانی که لازم است برای جلوگیری از زخم بستر فرد مدتی به صورت طاق باز بخوابد.
یکی از دیگر از این وضعیت ها خوابیدن به پشت می باشد که شامل مراحل بالا می باشد.
آدرس و تلفن تماس:02156696094-09352202124
تهران.اسلامشهر.خیابان زرافشان.کوچه اول(احمدپورحسین)پلاک15.کاردرمانی اسلامشهر.گفتاردرمانی اسلامشهر.کلینیک توانبخشی یارا اسلامشهر.

نویسنده:

متخصص توانبخشی و کارشناس کاردرمانی

منابع : /http://www.elitecarehouston.com / https://www.strokefoundation.org.au/

در مورد سکته مغزی بیشتر بدانید:

ارتباطات مرموز کرونا و سکته مغزی

خواب در بیماران سکته مغزی چگونه است؟

چگونه سکته مغزی در خواب اتفاق می افتد؟

نوشته قبلی

هر انچه در مورد سمعک هوشمند باید بدانید؟

نوشته بعدی

0تا100شنوایی سنجی نوزادان وکودکان

دیدگاهتان را بنویسید