کاردرمانی

صفحه نخستبایگانی با دسته بندی "کاردرمانی"
ادامه مطالعه

اسپینا بیفیدا

شکاف مهره ستون فقرات یا (به انگلیسی اسپینا بیفیدا Spina bifida) بیماری است که بر ستون فقرا...